Drivprojekt.se | Om DRIV Projekt

Om DRIV Projekt

DRIV Projekt är ett projektledningsföretag inom bygg, – och fastighetsbranschen, som utför uppdrag primärt åt kommersiella och kommunala fastighetsägare.

Bolagets affärsstrategi karaktäriseras av en föredömlig arbetsvilja, driv och kraft (resultat och målmedvetenhet). Professionalism och ärlighet skall spegla det egna arbetet i såväl projekt, relation med beställare samt inom andra affärsmässiga förbindelser. Vi strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga utfall i projekten, som grundar sig i en innerlig stolthet i att leverera och göra rätt för sig.

Bolaget grundades hösten 2015 av Johan Bemacce. Knappt ett år senare valdes Robert Geuriya in i styrelsen som delägare och partner.

Historian går tillbaka ca 10år, när Johan och Robert för första gången träffades på KTH. Efter examen valde de båda att gå olika vägar i karriären, dock med samma inriktning och det skulle handla om projektledning. Tiden har präglats av utmaningar som inspirerat till ett enormt DRIV att vilja utvecklas. Den gemensamma erfarenheten, engagemanget och viljan att sträva framåt har frambringat tillfälle för DRIV Projekt att ta klivet som egen företagare, med alla möjligheter till positiv skapande.

Vi ser framåt och räknar med fler intensiva, lärorika och givande år. Vi hoppas fler vill följa med oss på vår resa.